Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Προσκλήσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 20ο – (4/12/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 19ο – (4/12/2023)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 4η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 18ο – (4/12/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 17ο – (24/11/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 16ο – (24/11/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 15ο – (24/11/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 14o – (13/09/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση – 13ο – (29/08/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 12o – (25/08/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 11ο – (09/08/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (25/07/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/05/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17/10/2022)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24/07/2022)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/12/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/08/21)