Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Προσκλήσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/03/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/03/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (16/02/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (06/02/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (23/01/2023)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/12/2022)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24/07/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/12/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/08/21)