Δήμος Νικολάου Σκουφά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Προσκλήσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – ειδική συνεδρίαση (09/01/22)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22/12/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17ο (22/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16ο (22/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15o (04/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14ο (04/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – Έκτακτο 13ο (27/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12o (27/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11o (27/10/11)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (30/09/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (05/01/22)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (23/12/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/12/2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (29/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (05/11/21)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (20/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/09/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/09/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/08/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/12/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/08/21)