Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Εκτελεστική Επιτροπή

Ροζίνα Βαβέτση – Δήμαρχος

Γεωργή Πόπη – Αντιδήμαρχος

Δήμος Δημήτρης – Αντιδήμαρχος

Μπουραντάς Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος

Ντοκομές Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Τόλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

  

Δήμος Νικολάου Σκουφά