Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Δημοτικό Συμβούλιο

 


 

                                                           Παπασιώζος Κωνσταντίνος – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                            Βαρέλης Ελευθέριος του Δημοσθένη – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ

                                                                                                                 Ντοκομές Δημήτριος του Ευριπίδη – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

                                                                                                                 Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

 

             Παπαθανασίου Αθανάσιος του Δημητρίου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Κατσούλης Διονύσιος του Λαζάρου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    Δήμος Απόστολος  του Κωνσταντίνου- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπίζας Γεώργιος του Ιωάννη-  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

        Τσεκούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνα –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                          Κακαριάρης Ευστάθιος του Νικολάου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου-  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Βαρέλης Γεώργιος του Βασιλείου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Γιαννούλης Μιχάηλ του Αντωνίου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μαρία Κοσμά του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου  –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Πεσλής Δημήτριος του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Πορτοβάρας Απόστολος του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Δήμος Δημήτριος του Κων/νου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Σερβετάς Λάμπρος  του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Τόλης Δημήτριος  του Γεωργίου-  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μαλιγιάννη Θεοδώρα συζ Νικολάου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

  

Δήμος Νικολάου Σκουφά