Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Δημοτικό Συμβούλιο

 


 

                                                           Ροζίνα Βαβέτση – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                             Ντασκαγιάννης Δημήτριος – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ

Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

 

Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμος Δημήτριος του Κων/νου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Μακρής Χρήστος του Γεωργίου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ. –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Κοσμά Μαρία του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

  

Δήμος Νικολάου Σκουφά