Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Αντιδήμαρχοι

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 


Δ.Ε ΠΕΤΑ 

 

Γεωργή Καλλιόπη 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Δια βίου μάθησης, Ισότητας των Φύλων,

Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κτηματολογίου και Περιουσίας του Δήμου

Τόλης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Άρδευσης, Δομών Πρόνοιας, Παιδικών Χαρών

 


Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ

 

Δήμος Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτροφωτισμού,

Αθλητισμού και Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Ντοκομές Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

 


Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

 

Μαλιγιάννη Θεοδώρα

Αντιδήμαρχος Καταστημάτων και Επιχειρήσεων Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος και Εμπορίου, και Κοιμητηρίων 


 

 

Δήμος Νικολάου Σκουφά