Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Δημοτική Επιτροπή


Παπασιώζος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Βαρέλης Γεώργιος

Βλάχος Λάμπρος

Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου

Τσεκούρας Δημήτριος

Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Σερβετάς Λάμπρος 

Δήμος Νικολάου Σκουφά