Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Οικονομική Επιτροπή


Βαβέτση Ροζίνα (πρόεδρος)

Γεωργή Καλλιόπη

Ροβίνας Ιωάννης

Σερβετάς Λάμπρος

Δήμος Δημήτριος

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

Βούλγαρης Κοσμάς 

Δήμος Νικολάου Σκουφά