Δήμος Νικολάου Σκουφά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Οικονομική Επιτροπή


Βαβέτση Ροζίνα (πρόεδρος)

Γεωργή Καλλιόπη

Ροβίνας Ιωάννης

Σερβετάς Λάμπρος

Τόλης Δημήτριος

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

Βούλγαρης Κοσμάς 

Δήμος Νικολάου Σκουφά