Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ


 – Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» –
https://www.facebook.com/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82-1048783288474824/

ep.syll.kosmasoaitolos@hotmail.gr


– Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρότοπου –


 – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περάνθης –
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82-108211270835911/


– Πολιτιστικός Σύλλογος Συκεών «ΑΜΒΡΑΚΙΑ» –


– Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής –
https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82-884702281657686/


– Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθότοπου «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» –
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%97-%CE%96%CF%89%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%B7-1096009130510959/


– Πολιτιστικός Σύλλογος Κολομοδίων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» –


– Πολιτιστικός Σύλλογος Παχυκάλαμου –
https://www.facebook.com/groups/paxikalamos/

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ


– Μορφωτικός Σύλλογος Κομμένου –

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ


– Πολιτιστικός Σύλλογος Κομποτίου –
https://www.facebook.com/politistikoskompotiou/


– Αδελφότητα Κομποταίων «ΣΚΟΥΦΑΣ – ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ» –
https://www.facebook.com/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CF%82-%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82-538462876664641/


– Σύλλογος Φίλων Παλαιού Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κομποτίου –
https://www.agiosgeorgioskompotiou.eu/


 – Ένωση Γυναικών Κομποτίου –


– Πολιτιστικός Σύλλογος Σελλάδων «Ο ΠΥΡΣΟΣ» –
http://www.sellades.com/sel/index.php/institutions/politistikos-syllogos

epik@sellades.com


– Αδελφότητα Σελλαδιτών –


– Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Φωτεινιωτών –
https://www.facebook.com/foteiniotes/

foteinopolitistika@yahoo.gr


– Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» –
https://www.foteiniotes.gr/gynaikes

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ


– Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα –


– Αδελφότητα Πετανιτών –
https://www.facebook.com/adelfotitapeta


 – Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου –


– Πολιτιστικός Σύλλογος Μελατών –


– Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρχης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» –
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82-278713332564478/


– Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειστού –
https://www.facebook.com/Kleistoartas/


– Σύλλογος Ζυγιωτών Άρτας –
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%96%CF%85%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82-1628061817474297/


– Πολιτιστικός Σύλλογος “Αμφιθέας & Νεοχωρακίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΠΡΥΩΝΗ” –
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%97-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%85%CF%8E%CE%BD%CE%B7-100756448359064/

 

 

Δήμος Νικολάου Σκουφά