Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΔιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Πέτα)

Τάλλαρος Γεώργιος – 26810 83214 – tallaros@nskoufas.gr


Τμήμα Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Πέτα)

Θεοχάρης Χρήστος – 26810 83214 – theoxaris@nskoufas.gr


Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Πέτα) 

Βασιλάκη Μαρία – 26810 83214 –  vasilaki@nskoufas.gr
 

Δήμος Νικολάου Σκουφά