Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση (13ο /2023)

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
      8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
    14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.  

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 29η Αυγούστου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη γιατί το προσωπικό του Δήμου είναι ελλιπές και οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες και δι΄ αυτό το λόγο υφίσταται άμεση ανάγκη να προσληφθεί προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να αντιμετωπίσει εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου. Ειδικότερα την περίοδο αυτή διαπιστώθηκαν αυξημένες ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνική Υπηρεσία με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπρόσθετο προσωπικό για τον καθαρισμό αυλάκων ,τη συγκομιδή απορριμμάτων και ξερών κλαδιών, κοπή δέντρων κλπ. Επειδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις την περίοδο του καλοκαιριού, χρειάζεται αποψίλωση λόγω της υπερβολικής βλάστησης και χορταριών εντός των οικισμών και σε αγροτικούς δρόμους γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για την πρόκληση Πυρκαγιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 29/08/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 10473/29/08/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: «Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 του ΟΑΕΔ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης πρόσληψης επτά (7) ατόμων δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας ,πρασίνου και ενός οδηγού στην τεχνική υπηρεσία.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος