“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ου ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.24-04-2024   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (6ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τετάρτη   24η Απριλίου  2024  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                      ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πέτα:  17-4-2024 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πέτα Άρτας, ΤΚ 47150 Τηλ.: 2681360423,24   email.: dimos@nskoufas.gr          Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1-5-2024 έως και 31-10-2024 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346/25.4.2012), καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύναται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί υποχρέωση βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.   ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΑΣ!   ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!   ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!     ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, με τη μορφή κατ΄επείγοντος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, με τη μορφή κατ΄επείγοντος» (5ο /2024) Σας  καλούμε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ   συνεδρίαση με τη μορφή κατ΄επείγοντος   του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τετάρτη   10η Απριλίου  2024  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  10/04/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2698/09/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θέμα: «Ενημέρωση του σώματος, αξιολόγηση νέων δεδομένων και εύρεση λύσης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος   H...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »   Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου στο βασικό οδικό δίκτυο της επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα». Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Επικύρωση πρακτικού IΙ διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» έπειτα από την με αρ. 554/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία  Δ.Ε. Αράχθου». Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση» (4ο /2024) Σας  καλούμε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη   2η Απριλίου  2024  και ώρα 13.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  02/04/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2495/01/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θέμα:Ενημέρωση σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2024 Εισηγητής: κ. Δήμαρχος   Αρχείο Πρόσκλησης...
Διαβάστε περισσότερα

“Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση:ΠΕΤΑ Ταχ. Κώδικας: 47200 Τηλέφωνο: 26813-60317 Πληροφορίες:Ελευθέριος Βαρέλης E-mail:dimos@nskoufas.gr     Πέτα: 26/03/2024 Αριθ. Πρωτ.:2343 Βαθμόςπροτεραιότητας.:ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (3ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  το Σάββατο   30η Μαρτίου  2024  και ώρα 11.00 π.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στο παρακάτω  θέμα ημερησίας διάταξης: «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου β’ εξαμήνου 2023». Εισηγητής: κ. Παπασιώζος Κωνσταντίνος   Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου...
Διαβάστε περισσότερα

“Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής”

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »   ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »   Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τα έτη 2025-2028. Γνωστοποίηση οικονομικών στοιχείων από την Οικονομική Υπηρεσία. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Αράχθου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Έγκριση μελέτης: «Εσωτερική οδοποιία μεταξύ των Ο.Τ. 29,28,26,25,22,37,38,39,40 του Εγκ. Σχεδίου Οικισμού Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Ορισμός εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την υπογραφή του κλεισίματος...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής                  Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»   ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης: Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) : ΘΕΜΑ 1ο : Προσωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Ακροποταμιά Άρτας. ΘΕΜΑ 2ο :Πρόσληψη ενός Γεωπόνου (με σύμβαση) για την εξυπηρέτηση των αγροτών για την ένταξη σε επενδυτικά  προγράμματα της Ε.Ε. Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7): ΘΕΜΑ 1ο :Η θέση της δημοτικής αρχής στην δημιουργία του Δημαρχείου στο Πέτα. ΘΕΜΑ 2ο  :Για την εξέλιξη των εργασιών για τη δημιουργία νέου νεκροτα- φείου...
Διαβάστε περισσότερα