Πρόσκληση 11ου Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (11ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Δευτέρα   22η Ιουλίου  2024  και ώρα 20.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ),  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος.   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ου ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.ΣΤΙΣ 22-7-2024...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΚΟΥΦΑ   Έχοντας υπόψη:   το άρθρο 211 του Ν.3584/07 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 Την με αριθμ. πρωτ. 5110/10-07-2024, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών την υπ’ αριθμόν 87/2024 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε  θέση  και την αμοιβή του κάθε οργάνου.     ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την  11/07/2024 έως και την 17/07/2024  στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος  Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00       Αριθμός θέσεων   Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 87/2024 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:   Α. Υδρονομείς πέντε (5) άτομα   Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων (επόπτης ή υδρονομέας) 1 Πρώτος τομέας άρδευσης...
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ για το έτος 2024

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ για το έτος 2024...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προς : ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ Τα διαγνωστικά εργαστήρια της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Ι.Α.Ε λειτουργούν στην πόλη της Άρτας από το έτος 2010 και από το Νοέμβριο 2013 στα Ιωάννινα, έχοντας ξεκινήσει την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σήμερα,  η εταιρεία αριθμεί πέντε διαγνωστικά εργαστήρια σε Άρτα, Ιωάννινα και Παραμυθιά. Βασικός μας στόχος είναι η αξιόπιστη διάγνωση, με σεβασμό στον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υπό την καθοδήγηση έμπειρου ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο δύσκολο κλινικό έργο των ιατρών που εμπιστεύεστε. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προληπτικής και διαγνωστικής ιατρικής στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας. Στόχος μας είναι η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, η οικονομία και η ταχύτητα. Η θέση του κέντρου μας στην καρδιά της πόλης με ανεξάρτητο χώρο στάθμευσης, διασφαλίζει την εύκολη πρόσβασή σας στο διαγνωστικό κέντρο  το οποίο παραμένει ανοιχτό για την εξυπηρέτησή σας καθημερινά από τις 07:30 έως τις 21:00 και τα Σάββατα από τις 08:30 έως τις 13:30. Η συνεχής λειτουργία των τμημάτων επιτρέπει...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής                  Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης: Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 2024 Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) : ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης  πολιτιστικής δράσης στο λιμάνι της ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ  με την Περιφέρεια Ηπείρου –Π.Ε.Άρτας. Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7): ΘΕΜΑ 1ο :Σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, Δήμου Νικολάου Σκουφά.   Γ.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων (μέχρι 2): ΘΕΜΑ 1ο : Προβλήματα καθημερινότητας των κατοίκων των οικισμών της κοινότητας Μαρκινιάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου: «Δρόμος  προς  Αλή  Αγά». Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2022». Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών Δήμου Νικολάου Σκουφά». Αποδοχή ποσού 23.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2024, (από το πρακτικό 1/2024) απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου. Εισήγηση προς το Δημοτικό...
Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής»   Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Ενημέρωση για την ύδρευση στην Τ.Κ. Φωτεινού.   Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί θα πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει η Τ.Κ. Φωτεινού.         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-6-2024 ...
Διαβάστε περισσότερα

3η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νικολάου Σκουφά   Λαμβάνοντας υπόψη: .Τις διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και του άρθρου 67Α .Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 και .την Εγκύκλιο με αριθμό 98 (ΑΔΑ : 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) ΥΠ.ΕΣ,   Σας καλεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί την 03η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση θεμάτων που θα προκύψουν στην ημερήσια διάταξη.   Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να αποστείλουν τα θέματα τα οποία επιθυμούν να συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο varelis@nskoufas.gr μέχρι την 28η η Ιουνίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. για να γίνουν αποδεκτά και να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.   Στην εν λόγω συνεδρίαση προβλέπεται να συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα τα οποία θα έχουν τεθεί από δημοτικούς συμβούλους, τρία (3) εκ των οποίων θα έχουν τεθεί από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και επιπλέον...
Διαβάστε περισσότερα