« Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

2) Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3) Συμπλήρωση της με αρ. 206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τελών αποχέτευσης.

4) Αποδοχή ποσού 20.970,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

5) Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

6) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2023.

7) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

8) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα στις 19-20/9/2023.

9) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

10) Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής Δημαρχείου Ν. Σκουφά».

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα