Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/03/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/03/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην πρόταση με τίτλο: «Μια Συλλογική προσπάθεια για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022, του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022», του Πράσινου Ταμείου. 2) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης -εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 3) Έγκριση όρων...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/03/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/03/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου». 3) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλή Αγά». 4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 5) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου». 6) Έγκριση πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά». 7) Ανάκληση της...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (16/02/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (16/02/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2023-2024 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος διότι έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση και θα πρέπει να αναδειχτεί νέος ανάδοχος για να μην μείνουν χωρίς τρόφιμα οι πέντε παιδικοί σταθμοί του Δήμου.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (06/02/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (06/02/2023)

    Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α)Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο  γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   1. Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά». 2.  Αποδοχή ποσού 44.010,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 3. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2023-2024 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 4. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Πανή Στεφάνου του Θεοδώρου.   Η Πρόεδρος της...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (23/01/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (23/01/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α)Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά   Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου 2022. 2. Μερική τροποποίηση των υπ’ αρ. 196/2022, 216/2022 και 258/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής προς συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1829/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 4. Αποδοχή ποσού 42.570,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/12/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/12/2022)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής - (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2023, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 2) Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για το ολοκληρωμένο (ετήσιο) πρόγραμμα δράσης και για τον προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 3) Αποδοχή ποσού 29.340,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 4) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022. 5) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής οικ. έτους 2022. 6) Παράταση του χρόνου περαίωσης της...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». 2) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις – Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα». 3) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε. Πέτα». 4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 5) Έγκριση πρακτικού IV (συμπλήρωση – αιτιολόγηση) για τον έλεγχο δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση αιτήματος 3ης παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 2) Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 3) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ». 2) Τροποποίηση της αξίας των συμβάσεων για την προμήθεια φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 5) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2022. 6) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αποζημίωσης ή μη της  κ. Σερβετά Κλεάνθης για φθορές στο όχημά της. 7) Ορισμός...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2022)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή απόφασης ένταξης των Πράξεων που υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 2) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ». 3) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αμφιθέας Τ.Κ. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Αποστολή Σχεδίου Απόφασης στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73...
Διαβάστε περισσότερα