Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

  « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα». 2) Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 3) Συμπλήρωση της με αρ. 206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τελών αποχέτευσης. 4) Αποδοχή ποσού 20.970,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 5) Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 6) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2023. 7) Εισήγηση της Οικονομικής...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

  Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη  δ) Σερβετά Λάμπρο  ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό: Π86-16 του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ». 2) Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων». 3) Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 2) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ. Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, την προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 2) Έγκριση πρακτικού 3 για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας». 3) Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Οικονομικών και Διοικητικών...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/07/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/07/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2023. 2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 3) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε δρόμο του οικισμού Αγίου Δημητρίου Πέτα». 4) Έγκριση Πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/06/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/06/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ‘Κούρζα’ και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020». 2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά». 3) Έγκριση πρακτικού I για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (16/05/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (16/05/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ με τίτλο: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 2) Αποδοχή ποσού 29.340,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 3) Αποδοχή ποσού 24.531,85 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023. 4) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/04/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/04/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 2) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλή Αγά». 3) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου». 4) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 5) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου». 6) Έγκριση...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/03/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/03/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην πρόταση με τίτλο: «Μια Συλλογική προσπάθεια για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022, του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022», του Πράσινου Ταμείου. 2) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης -εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 3) Έγκριση όρων...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/03/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/03/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου». 3) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλή Αγά». 4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 5) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου». 6) Έγκριση πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά». 7) Ανάκληση της...
Διαβάστε περισσότερα