Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (21/12/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (21/12/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.640,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93. 2) Αποδοχή πίστωσης ποσού 33.588,85 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 9 του ν.2880/01. 3) Αποδοχή ποσού 6.500,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 4) Αποδοχή ποσού 10.455,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών της 3ης δόσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 5) Αποδοχή ποσού...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (01/12/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (01/12/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή ποσού 40.815,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 2) Αποδοχή ποσού 24.531,85 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους 2022-2023. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/11/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/11/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙII (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2024 ΚΑΙ 2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 2) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (8/11/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (8/11/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙI (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2024 ΚΑΙ 2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 2) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (31/10/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (31/10/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των νομικών του προσώπων». 2) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα» . 3) Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 5) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 2) Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

  « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα». 2) Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 3) Συμπλήρωση της με αρ. 206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τελών αποχέτευσης. 4) Αποδοχή ποσού 20.970,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 5) Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 6) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2023. 7) Εισήγηση της Οικονομικής...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

  Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη  δ) Σερβετά Λάμπρο  ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό: Π86-16 του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ». 2) Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων». 3) Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 2) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ. Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, την προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 2) Έγκριση πρακτικού 3 για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας». 3) Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Οικονομικών και Διοικητικών...
Διαβάστε περισσότερα