Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/12/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (30/09/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (30/08/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/07/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (07/07/2022)

Δήμος Νικολάου Σκουφά