Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών