Το έργο αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Ε Κομμένου σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός 101.000,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης:   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ