Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Aρχίζει η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στην Αμφιθέα. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων το οποίο η δημοτική αρχή είναι έτοιμη να υλοποιήσει. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου τροφοδοτικού αγωγού ο οποίος θα μεταφέρει νερό στην Άνω Αμφιθέα, από τη νέα, δεύτερη δεξαμενή, η οποία κατασκευάστηκε στο Νεοχωράκι. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ύδρευσης θα διαχωριστεί ώστε Άνω και Κάτω Αμφιθέα να λαμβάνουν νερό από διαφορετικό τροφοδοτικό αγωγό και να μην αντιμετωπίζουν στο μέλλον προβλήματα που αφορούν στη μειωμένη πίεση. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδία κονδύλια του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που αφορά συνολικά στην ύδρευση της περιοχής. ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας. Βάση του σχεδιασμού, θα γίνει η κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας, και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων στα αντλιοστάσια υποδοχής των λυμάτων. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των οικισμών αποτελείται από σωλήνες PVC. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των δύο οικισμών, θα έχει μήκος 9.283 μέτρα. Κατά μήκος του δικτύου συλλογής ακαθάρτων προβλέπεται επίσης η κατασκευή 349 φρεατίων στις δύο περιοχές, για την συντήρηση και έλεγχο των δικτύων. Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται επίσης η κατασκευή 250 «αναμονών», για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων. Τα ακάθαρτα συγκεντρώνονται βαρυτικά σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο για τον οικισμό Αμφιθέας ενώ του Αγ. Ταξιάρχη συγκεντρώνονται βαρυτικά στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Αγ. Δημητρίου. Κατασκευάζονται 5 αντλιοστάσια στην περιοχή της Αμφιθέας. Από τα εν λόγω αντλιοστάσια τα ακάθαρτα ωθούνται μέσω καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Αμφιθέας. Τα ακάθαρτα από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Αγ. Δημητρίου και Αμφιθέας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Το έργο αφορά στην κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως, συντηρήσεις και πλακοστρώσεις πλατειών, κατασκευή τοίχων, συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολείων, επισκευή στέγης σε δημοτικά κτίρια, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενων δρόμων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.450 ευρώ / Πηγή χρηματοδότησης: "Φιλόδημος ΙΙ"   ...
Διαβάστε περισσότερα
Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Σκουφά από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο). Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του δήμου μας ανέρχεται σε 12.753 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον δώδεκα (12) σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 39.680 ευρώ Την 24η Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε, με την υπ΄αρ. 3/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νικολάου Σκουφά, που υλοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE. Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος...
Διαβάστε περισσότερα
Ενσύρματο δίκτυο σε όλα τα σχολικά κτίρια

Ενσύρματο δίκτυο σε όλα τα σχολικά κτίρια

Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μας κτιρίων, οι καινοτόμες δράσεις του δήμου μας, όσον αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, συνεχίζονται. Η τοποθέτηση ενσύρματου δικτύου, που ξεκίνησε να εγκαθίσταται στα σχολεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, συνεχίζεται, και σύντομα όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου, θα διαθέτουν το ανάλογο σύστημα. Οι καλωδιώσεις, θα επεκτείνονται σε όλους τους χώρους των σχολικών κτιρίων, όπως είναι οι αίθουσες διδασκαλίας , τα εργαστήρια και οι χώροι γραφείων δασκάλων και καθηγητών. Προς το παρόν, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ένα Γυμνάσιο και δύο Δημοτικά, ενώ ξεκίνησε η τοποθέτηση του ενσύρματου δικτύου και στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια.   ...
Διαβάστε περισσότερα
Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης

Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης

Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά Σκοπός του έργου είναι η μείωση της χρήσης των πλαστικών και η αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά μέσα από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν ενημερωτικές δράσεις σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου και θα πραγματοποιηθούν εκστρατείες καθαρισμού, με την συμμετοχή μαθητών και εθελοντών του Δήμου, στις παρακάτω περιοχές: - Κορακοφωλιά-Παραλίμνια περιοχή Πέτα, - Παραποτάμια περιοχή Αγίου Δημητρίου Πέτα, - Περιαστικό δάσος Κομποτίου, - Παραλία Ράμμα Κομποτίου, - Κόπραινα, - Παραλία Πλατανάκι Νεοχωρίου, - Πλατεία Κομμένου."   Προϋπολογισμός: 50.000,00 € - Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ...
Διαβάστε περισσότερα
Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια – «SMENSWICT»

Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια – «SMENSWICT»

Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)» (ακρωνύμιο έργου: «SMENSWICT») Ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS), ολοκληρώνεται από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Το έργο «SMENSWICT» που είχε ως στόχο την έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση τριών σχολικών κτιρίων, (Δημοτικό σχολείο Πέτα, Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου). Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των κτιρίων, τοποθετήθηκαν φωτιστικά μηδενικής κατανάλωσης με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά και φωτιστικά τύπου LED. Επίσης, εγκαταστάθηκαν έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων με απομακρυσμένο έλεγχο, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) με νέα, αλουμινίου και έγινε θερμομόνωση του κελύφους και της οροφής των κτιρίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος SMENSWICT, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προχωρά επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αλλαγή του κλίματος...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή κόμβου στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου

Κατασκευή κόμβου στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός μικρού κυκλικού κόμβου (διαμέτρου 8 μέτρων) στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα στο Κομπότι και έναντι της κεντρικής πλατείας. Στο σημείο αυτό συγκλίνουν τρεις κεντρικοί δρόμοι, οπότε  κρίθηκε σκόπιμο η κατασκευή κυκλικού κόμβου ο οποίος θα βοηθήσει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των πεζών με την κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 1,5 μέτρου. Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί αισθητικά όλη η περιοχή του κέντρου δεδομένου ότι προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση φιλική προς το περιβάλλον  η οποία  θα αντικαταστήσει την άσφαλτο ενώ θα αυξηθεί και το πράσινο με την τοποθέτηση γκαζόν και λουλουδιών. Παράλληλα, δρομολογείται η περισυλλογή των ομβρίων υδάτων   του Οικισμού, μέσω δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών που προβλέπονται στην μελέτη.   Προϋπολογισμός: 250.000,00 €  - Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       ...
Διαβάστε περισσότερα
Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου

Το έργο αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Ε Κομμένου σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Προϋπολογισμός 101.000,00 € - Πηγή Χρηματοδότησης:   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  ...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι εργασίες για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά είναι σε εξέλιξη. Σύντομα ο δήμος μας θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στις οποίες θα φιλοξενεί τα αδέσποτα, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά τόσο στην ευζωία τους όσο και στη δημόσια υγεία. Το καταφύγιο δημιουργείται σε δημοτική έκταση στη θέση Στρογγυλή ανάμεσα σε Αμφιθέα και Νεοχωράκι. Θα εκτείνεται σε έκταση 10.053,20 m2 και θα περιλαμβάνει αίθουσα προσωπικού, κτίριο φύλαξης, χώρο προετοιμασίας, χώρο απομόνωσης και αποθήκη. Στον χώρο θα διατηρηθεί η υπάρχουσα βλάστηση περιμετρικά του ακινήτου ενώ θα γίνει επιπλέον δενδροφύτευση με υψίκορμα δένδρα ή άλλα, ταχείας ανάπτυξης, προκειμένου να περιοριστεί οποιαδήποτε όχληση κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μελέτη για την κατασκευή του καταφυγίου υλοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, κι ο προϋπολογισμός του έργου,(με αριθμό πρωτοκόλλου 76897), ανέρχεται στις 225 χιλιάδες ευρώ.   ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ   ...
Διαβάστε περισσότερα