Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Η παρούσα πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση Σ.Α.Π. από εξωτερικούς συνεργάτες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π». Προϋπολογισμός έργου : 37.200,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο "Πράσινο ταμείο" ...
Διαβάστε περισσότερα
Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Aρχίζει η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στην Αμφιθέα. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων το οποίο η δημοτική αρχή είναι έτοιμη να υλοποιήσει. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου τροφοδοτικού αγωγού ο οποίος θα μεταφέρει νερό στην Άνω Αμφιθέα, από τη νέα, δεύτερη δεξαμενή, η οποία κατασκευάστηκε στο Νεοχωράκι. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ύδρευσης θα διαχωριστεί ώστε Άνω και Κάτω Αμφιθέα να λαμβάνουν νερό από διαφορετικό τροφοδοτικό αγωγό και να μην αντιμετωπίζουν στο μέλλον προβλήματα που αφορούν στη μειωμένη πίεση. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδία κονδύλια του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που αφορά συνολικά στην ύδρευση της περιοχής. ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας. Βάση του σχεδιασμού, θα γίνει η κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας, και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων στα αντλιοστάσια υποδοχής των λυμάτων. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των οικισμών αποτελείται από σωλήνες PVC. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των δύο οικισμών, θα έχει μήκος 9.283 μέτρα. Κατά μήκος του δικτύου συλλογής ακαθάρτων προβλέπεται επίσης η κατασκευή 349 φρεατίων στις δύο περιοχές, για την συντήρηση και έλεγχο των δικτύων. Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται επίσης η κατασκευή 250 «αναμονών», για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων. Τα ακάθαρτα συγκεντρώνονται βαρυτικά σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο για τον οικισμό Αμφιθέας ενώ του Αγ. Ταξιάρχη συγκεντρώνονται βαρυτικά στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Αγ. Δημητρίου. Κατασκευάζονται 5 αντλιοστάσια στην περιοχή της Αμφιθέας. Από τα εν λόγω αντλιοστάσια τα ακάθαρτα ωθούνται μέσω καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Αμφιθέας. Τα ακάθαρτα από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Αγ. Δημητρίου και Αμφιθέας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Το έργο αφορά στην κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως, συντηρήσεις και πλακοστρώσεις πλατειών, κατασκευή τοίχων, συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολείων, επισκευή στέγης σε δημοτικά κτίρια, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενων δρόμων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.450 ευρώ / Πηγή χρηματοδότησης: "Φιλόδημος ΙΙ"   ...
Διαβάστε περισσότερα
Ενσύρματο δίκτυο σε όλα τα σχολικά κτίρια

Ενσύρματο δίκτυο σε όλα τα σχολικά κτίρια

Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μας κτιρίων, οι καινοτόμες δράσεις του δήμου μας, όσον αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, συνεχίζονται. Η τοποθέτηση ενσύρματου δικτύου, που ξεκίνησε να εγκαθίσταται στα σχολεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, συνεχίζεται, και σύντομα όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου, θα διαθέτουν το ανάλογο σύστημα. Οι καλωδιώσεις, θα επεκτείνονται σε όλους τους χώρους των σχολικών κτιρίων, όπως είναι οι αίθουσες διδασκαλίας , τα εργαστήρια και οι χώροι γραφείων δασκάλων και καθηγητών. Προς το παρόν, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ένα Γυμνάσιο και δύο Δημοτικά, ενώ ξεκίνησε η τοποθέτηση του ενσύρματου δικτύου και στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια.   ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) υποέργα: - Υποέργο 1: Εξοπλισμός κάδων Δήμου Νικολάου Σκουφά Αφορά στην προμήθεια 479 κάδων οικιακής κομποστοποίησης ελάχιστης χωρητικότητας 300L, 2.257 κάδων κουζίνας 10L, 127 εξωτερικοί κάδοι 120lt, 63 εξωτερικοί κάδοι 240lt, 21 εξωτερικοί κάδοι 360lt, 42.672 κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10lt - Υποέργο 2: Εξοπλισμός Α/Φ όχημα Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά Αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρου 6m3 με σύστημα πλύσης κάδων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά. - Υποέργο 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους." Προϋπολογισμός: 298.061,92 € - Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020   ...
Διαβάστε περισσότερα
Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια – «SMENSWICT»

Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια – «SMENSWICT»

Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)» (ακρωνύμιο έργου: «SMENSWICT») Ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS), ολοκληρώνεται από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Το έργο «SMENSWICT» που είχε ως στόχο την έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση τριών σχολικών κτιρίων, (Δημοτικό σχολείο Πέτα, Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου). Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των κτιρίων, τοποθετήθηκαν φωτιστικά μηδενικής κατανάλωσης με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά και φωτιστικά τύπου LED. Επίσης, εγκαταστάθηκαν έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων με απομακρυσμένο έλεγχο, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) με νέα, αλουμινίου και έγινε θερμομόνωση του κελύφους και της οροφής των κτιρίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος SMENSWICT, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προχωρά επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αλλαγή του κλίματος...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή κόμβου στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου

Κατασκευή κόμβου στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός μικρού κυκλικού κόμβου (διαμέτρου 8 μέτρων) στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα στο Κομπότι και έναντι της κεντρικής πλατείας. Στο σημείο αυτό συγκλίνουν τρεις κεντρικοί δρόμοι, οπότε  κρίθηκε σκόπιμο η κατασκευή κυκλικού κόμβου ο οποίος θα βοηθήσει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των πεζών με την κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 1,5 μέτρου. Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί αισθητικά όλη η περιοχή του κέντρου δεδομένου ότι προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση φιλική προς το περιβάλλον  η οποία  θα αντικαταστήσει την άσφαλτο ενώ θα αυξηθεί και το πράσινο με την τοποθέτηση γκαζόν και λουλουδιών. Παράλληλα, δρομολογείται η περισυλλογή των ομβρίων υδάτων   του Οικισμού, μέσω δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών που προβλέπονται στην μελέτη.   Προϋπολογισμός: 250.000,00 €  - Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       ...
Διαβάστε περισσότερα
Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου

Το έργο αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Ε Κομμένου σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Προϋπολογισμός 101.000,00 € - Πηγή Χρηματοδότησης:   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  ...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο πέτα & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο πέτα & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Το έργο αφορά τη συντήρηση – αποκατάσταση ισόγειου δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στο Πέτα. Το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας του αγροτικού συνεταιρισμού της περιοχής και παραχωρήθηκε στο Δήμο το 2017. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο προ του 1953, είναι πετρόχτιστο και η συνολική επιφάνειά του είναι 129,37 μ2. Σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ μετά την ανακατασκευή θα χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο." ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00 € ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1/6/2020    ...
Διαβάστε περισσότερα