Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)» (ακρωνύμιο έργου: «SMENSWICT»)

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημοτικά κτίρια, στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή δημοκρατία και η ενεργειακή φτώχεια και στην ανάδειξη πολιτικών πρωτοβουλιών για την ενέργεια που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια του Δημοτικού Σχολείου Πέτα, του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου και του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου.

 

Προϋπολογισμός: 481.189,34 € – Πηγή Χρηματοδότησης: INTERREG ΕΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ