Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)» (ακρωνύμιο έργου: «SMENSWICT»)

Ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS), ολοκληρώνεται από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Το έργο «SMENSWICT» που είχε ως στόχο την έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση τριών σχολικών κτιρίων, (Δημοτικό σχολείο Πέτα, Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου).

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των κτιρίων, τοποθετήθηκαν φωτιστικά μηδενικής κατανάλωσης με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά και φωτιστικά τύπου LED.

Επίσης, εγκαταστάθηκαν έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων με απομακρυσμένο έλεγχο, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) με νέα, αλουμινίου και έγινε θερμομόνωση του κελύφους και της οροφής των κτιρίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SMENSWICT, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προχωρά επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αλλαγή του κλίματος και στην ανάδειξη πρωτοβουλιών για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 481.189,34 €  με πηγή χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «INTERREG ΕΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»