Το έργο αφορά στην κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως, συντηρήσεις και πλακοστρώσεις πλατειών, κατασκευή τοίχων, συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολείων, επισκευή στέγης σε δημοτικά κτίρια, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενων δρόμων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.450 ευρώ / Πηγή χρηματοδότησης: “Φιλόδημος ΙΙ”