Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) υποέργα:

– Υποέργο 1: Εξοπλισμός κάδων Δήμου Νικολάου Σκουφά
Αφορά στην προμήθεια 479 κάδων οικιακής κομποστοποίησης ελάχιστης χωρητικότητας 300L, 2.257 κάδων κουζίνας 10L, 127 εξωτερικοί κάδοι 120lt, 63 εξωτερικοί κάδοι 240lt, 21 εξωτερικοί κάδοι 360lt, 42.672 κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10lt

– Υποέργο 2: Εξοπλισμός Α/Φ όχημα Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά
Αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρου 6m3 με σύστημα πλύσης κάδων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

– Υποέργο 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους.”

Προϋπολογισμός: 298.061,92 € – Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020