Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός μικρού κυκλικού κόμβου (διαμέτρου 8 μέτρων) στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα στο Κομπότι και έναντι της κεντρικής πλατείας.

Στο σημείο αυτό συγκλίνουν τρεις κεντρικοί δρόμοι, οπότε  κρίθηκε σκόπιμο η κατασκευή κυκλικού κόμβου ο οποίος θα βοηθήσει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των πεζών με την κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 1,5 μέτρου.

Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί αισθητικά όλη η περιοχή του κέντρου δεδομένου ότι προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση φιλική προς το περιβάλλον  η οποία  θα αντικαταστήσει την άσφαλτο ενώ θα αυξηθεί και το πράσινο με την τοποθέτηση γκαζόν και λουλουδιών.

Παράλληλα, δρομολογείται η περισυλλογή των ομβρίων υδάτων   του Οικισμού, μέσω δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών που προβλέπονται στην μελέτη.

 


Προϋπολογισμός: 250.000,00 €  – Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ