Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας. Βάση του σχεδιασμού, θα γίνει η κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας, και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων στα αντλιοστάσια υποδοχής των λυμάτων. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των οικισμών αποτελείται από σωλήνες PVC.

Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των δύο οικισμών, θα έχει μήκος 9.283 μέτρα. Κατά μήκος του δικτύου συλλογής ακαθάρτων προβλέπεται επίσης η κατασκευή 349 φρεατίων στις δύο περιοχές, για την συντήρηση και έλεγχο των δικτύων. Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται επίσης η κατασκευή 250 «αναμονών», για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων.

Τα ακάθαρτα συγκεντρώνονται βαρυτικά σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο για τον οικισμό Αμφιθέας ενώ του Αγ. Ταξιάρχη συγκεντρώνονται βαρυτικά στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Αγ. Δημητρίου.

Κατασκευάζονται 5 αντλιοστάσια στην περιοχή της Αμφιθέας. Από τα εν λόγω αντλιοστάσια τα ακάθαρτα ωθούνται μέσω καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Αμφιθέας. Τα ακάθαρτα από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Αγ. Δημητρίου και Αμφιθέας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η οποία είναι εγκεκριμένη και υπό κατασκευή.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες σύνδεσης των αντλιοστασίων με την ΔΕΔΔΗΕ και οι δαπάνες για την παρακολούθηση της πράξης από την ΕΦΑ Άρτας

Ο προϋπολογισμός είναι 3.270.000,00 ευρώ, και το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Όπως δήλωσε η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση, «το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, και ο Δήμος Ν. Σκουφά κατάφερε να το εντάξει στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο κενό που αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη περιοχή. Με τη ολοκλήρωσή του, το έργο αυτό, θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και θα συμβάλει στον μέγιστο βαθμό, στην προστασία της δημόσιας υγείας».