Τρία σημαντικά έργα εντάχθηκαν στο “Πράσινο Ταμείο” μετά από τις μελέτες που είχε ετοιμάσει και υποβάλλει ο δήμος Νικολάου Σκουφά.

Πρόκειται για την ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την ανακατασκευή δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, όπως επίσης και “δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” που αφορούν στα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ), σε όλες τις δημοτικές μας ενότητες.

Αναλυτικά:

Το έργο πρώτο έργο αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση ισόγειου δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στο Πέτα.
Το κτίριο είναι κατασκευασμένο προ του 1953, είναι πετρόχτιστο και η συνολική επιφάνειά του είναι 129,37 μ2.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ μετά την ανακατασκευή θα χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 148.800 ευρώ

Το δεύτερο έργο αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή.
Το κτίριο χρησιμοποιείται ως αγροτικό ιατρείο καθώς και ως Τοπικό Δημοτικό Κατάστημα που εξυπηρετεί τους κατοίκους του οικισμού.
Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις το κτίριο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές για τους εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμενους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και πέραν των υφιστάμενων χρήσεων θα φιλοξενεί πολιτιστικές και ενημερωτικές δράσεις του Δήμου και των τοπικών Φορέων.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 85.000 ευρώ

Τέλος, η 3η ένταξη στο «Πράσινο Ταμείο» αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Σκουφά, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο).
Συγκεκριμένα θα χωροθετηθούν τουλάχιστον δώδεκα (12) σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 39.680 ευρώ