Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του την 8η  Φεβρουαρίου του έτους 2022, πήρε την απόφαση να εκδώσει ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, εκφράζει τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων και απαιτεί την άμεση ικανοποίησή τους.

 

  • Άμεση αναπλήρωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών για την διαπιστωμένη ζημιά που έπαθαν το 2020
  • Να γίνει άμεση και γρήγορη καταγραφή των ζημιών από τον πρόσφατο παγετό και να αποζημιωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο 100% των ζημιών στην παραγωγή και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής,με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.
  • Προστασία από τις φυσικές καταστροφές,με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά κ.ά.), καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.
  • Τιμέςπου να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΣΚΟΥΦΑ

 ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ