Όλες οι σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά καθαρίστηκαν, εντός κι εκτός, απολυμάνθηκαν, έγιναν οι μυοκτονίες και απεντομώσεις όπως επίσης και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας, να εργαστούν σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.