Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) κύρια υποέργα:

 

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την εκτέλεση παρεμβάσεων επισκευής-συντήρησης (ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, κεραμοσκεπές, επιχρίσματα κλπ) και ενεργειακής αναβάθμισης (αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια κλιματιστικών κλπ)  στα σχολικά κτίρια του Δήμου καθώς και την αναβάθμιση και ασφάλιση των αύλιων χώρων (επίστρωση με ελαστομερές υλικό, βελτίωση περιφράξεων κλπ)

 

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπαίθριων Οργάνων Γυμναστικής σε  Αθλητικούς Χώρους του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τη δημιουργία  τεσσάρων (4) χώρων υπαίθριου γυμναστηρίου  στους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου.

Όλοι οι χώροι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση και θα προδιαθέτουν για φυσική άσκηση καθώς βρίσκονται πλησίον σημείων συχνής διέλευσης πεζών περιπατητών, τόσο για την κοινωνική επιτήρηση των οργάνων όσο και για το αίσθημα ασφάλειας των χρηστών.”         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.021.004,14 €         

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ:  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31/5/2021