ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει: • . Την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από την δεξαμενή Αγίου Δημητρίου Πέτα προς τα εσωτερικά δίκτυα διανομής. • Την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών και την κάλυψη όλων των καταναλωτών. • Την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης προς την περιοχή του φράγματος Πουρναρίου όπου υπάρχουν μεμονωμένες οικίες. Η εν λόγω περιοχή χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία ΟΡ.01. • Τη διακριτοποίηση των νέων δικτύων σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε επιλεγμένα σημεία αυτών. • Την τοποθέτηση νέων διατάξεων εκκένωσης των αγωγών. • Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε επιλεγμένα σημεία των δικτύων. • Την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο. • Την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης, σε θέση η οποία αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης και έχει προταθεί από την Υπηρεσία. Από τη νέα δεξαμενή θα τροφοδοτείται το σύνολο των καταναλωτών του οικισμού Κομποτίου. • Την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού...
Διαβάστε περισσότερα
Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης

Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης

Σκοπός του έργου η επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή στους Δήμους με την ανάπτυξη υποδομών που ενισχύουν την συλλογή καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά προβλέπεται η δημιουργία έξι (6) γωνιών ανακύκλωσης για την συλλογή έξι (6) καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης. Πρόκειται για δημοτικούς χώρους πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες θα εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Δήμο με ειδικών προδιαγραφών απορριμματοφόρο που θα προμηθευτεί στα πλαίσια του έργου. Ο προϋπολογισμός είναι 735.878.00 ευρώ και  το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ...
Διαβάστε περισσότερα
Ενίσχυση του Θεματικού Τοπικού Τουρισμού & Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Ν. Σκουφά

Ενίσχυση του Θεματικού Τοπικού Τουρισμού & Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Ν. Σκουφά

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) θεματικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 1. Ανάπτυξη Θεματικής Τουριστικής-Πολιτιστικής "Διαδρομής Μνήμης" με τη Χρήση Πολυμεσικών Εφαρμογών Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάδειξη-αναβίωση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Κομμένο της Άρτας. Η δράση αυτή θα έχει ως κεντρική ιδέα την υλοποίηση ενός δια-δραστικού εξερευνητικού περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο θα πλαισιώνεται από πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Επιπλέον των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της δράσης, προβλέπεται και η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού στο μουσείο Κομμένου για την δημιουργία αντίστοιχης υποδομής χαρτογραφικής προβολής (projection mapping) η οποία θα προβάλλει βίντεο σε σειρά αφήγησης σε επανάληψη, επιτρέποντας στους επισκέπτες και όσους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης – χρήσης του διαδικτύου, να παρακολουθήσουν όλη την σχετική ιστορία σε σχετικό περιβάλλον. 2. Έξυπνη Πλατφόρμα Διαχείρισης-Οπτικοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Στα πλαίσια της παρούσας δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης έξυπνης πλατφόρμας οπτικοποίησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τριασδιάστατο (3D)...
Διαβάστε περισσότερα
Δράσεις αντισεισμικής προστασίας κρίσιμων υποδομών του Δήμου Ν. Σκουφά

Δράσεις αντισεισμικής προστασίας κρίσιμων υποδομών του Δήμου Ν. Σκουφά

"Το έργο θα επιτρέψει στον Δήμο Νικολάου Σκουφά να αποκτήσει πλήρη εικόνα της σεισμικής ικανότητας των υποδομών του και δη εκείνων που χρήζουν άμεσα αντισεισμικής προστασίας, ενώ θα του εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και μελέτης αποτίμησης-ανασχεδιασμού των πιο επισφαλών εξ αυτών, με στόχο την επισκευή-ενίσχυσή τους. Ο Δήμος, στον οποίο ανήκει μεγάλο πλήθος υποδομών δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, αιτείται να υποβληθούν 40 από αυτές, στην πλειονότητά τους σχολεία, σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Οι υποδομές αυτές επελέγησαν με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη σπουδαιότητά τους, το ιστορικό τους και το πλήθος των πολιτών που εξυπηρετούν. Οι 6 πιο κρίσιμες εξ αυτών θα υποβληθούν και σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος θα κρίνει εκείνες που χρήζουν μελέτης στατικής επάρκειας, ενεργειακής απόδοσης ή εδαφοτεχνικής μελέτης. Τα πιο επισφαλή κτίρια θα επισκευαστούν-ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί η αντισεισμική τους ικανότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια, λειτουργικότητα και ενεργειακή τους απόδοση, γεγονός το οποίο θα εξοικονομήσει πόρους και ενέργεια και θα αυξήσει...
Διαβάστε περισσότερα
Συντήρηση και Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων και Αθλητικών Χώρων Δήμου Ν. Σκουφά         

Συντήρηση και Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων και Αθλητικών Χώρων Δήμου Ν. Σκουφά         

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) κύρια υποέργα:   ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά» Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την εκτέλεση παρεμβάσεων επισκευής-συντήρησης (ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, κεραμοσκεπές, επιχρίσματα κλπ) και ενεργειακής αναβάθμισης (αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια κλιματιστικών κλπ)  στα σχολικά κτίρια του Δήμου καθώς και την αναβάθμιση και ασφάλιση των αύλιων χώρων (επίστρωση με ελαστομερές υλικό, βελτίωση περιφράξεων κλπ)   ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπαίθριων Οργάνων Γυμναστικής σε  Αθλητικούς Χώρους του Δήμου Νικολάου Σκουφά» Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τη δημιουργία  τεσσάρων (4) χώρων υπαίθριου γυμναστηρίου  στους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου. Όλοι οι χώροι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση και θα προδιαθέτουν για φυσική άσκηση καθώς βρίσκονται πλησίον σημείων συχνής διέλευσης πεζών περιπατητών, τόσο για την κοινωνική επιτήρηση των οργάνων όσο και για το αίσθημα ασφάλειας των χρηστών."            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.021.004,14 €          ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ:  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31/5/2021      ...
Διαβάστε περισσότερα
Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

"Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια έξι (6) ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στις ακόλουθες κατηγορίες: - Επιβατηγά οχήματα - Μικρά φορτηγά (pick-up, van κλειστού τύπου) - Οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, σάρωθρα) - Οχήματα έργου (πολυμηχάνημα-φορτωτής)"   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 746.361,32 €             ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ:  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23/3/2021    ...
Διαβάστε περισσότερα
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, έλεγχος διαρροών & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, έλεγχος διαρροών & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ       "Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) κύρια υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει: Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στο ΔΗΜΟ Ν.ΣΚΟΥΦΑ, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τα υδρόμετρα και τη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Την εγκατάσταση 5.245 ηλεκτρονικών υδρομέτρων καταναλωτών των Δημοτικών Ενοτήτων   Πέτα, Κομπότι, Κομμένου , Νεοχωρίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με το σχετικό λογισμικό και εξοπλισμό τηλεμετρίας. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΥΔΡ (Ηλεκτρονική Καταγραφή υδρομέτρων καταναλωτών...
Διαβάστε περισσότερα