“Το έργο θα επιτρέψει στον Δήμο Νικολάου Σκουφά να αποκτήσει πλήρη εικόνα της σεισμικής ικανότητας των υποδομών του και δη εκείνων που χρήζουν άμεσα αντισεισμικής προστασίας, ενώ θα του εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και μελέτης αποτίμησης-ανασχεδιασμού των πιο επισφαλών εξ αυτών, με στόχο την επισκευή-ενίσχυσή τους.

Ο Δήμος, στον οποίο ανήκει μεγάλο πλήθος υποδομών δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, αιτείται να υποβληθούν 40 από αυτές, στην πλειονότητά τους σχολεία, σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο.

Οι υποδομές αυτές επελέγησαν με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη σπουδαιότητά τους, το ιστορικό τους και το πλήθος των πολιτών που εξυπηρετούν.

Οι 6 πιο κρίσιμες εξ αυτών θα υποβληθούν και σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος θα κρίνει εκείνες που χρήζουν μελέτης στατικής επάρκειας, ενεργειακής απόδοσης ή εδαφοτεχνικής μελέτης.

Τα πιο επισφαλή κτίρια θα επισκευαστούν-ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί η αντισεισμική τους ικανότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια, λειτουργικότητα και ενεργειακή τους απόδοση, γεγονός το οποίο θα εξοικονομήσει πόρους και ενέργεια και θα αυξήσει την ασφάλεια των δημοτών.

Παράλληλα, οι πολίτες, μέσω των δράσεων ενημέρωσης, θα ευαισθητοποιηθούν και θα καταστούν πλέον σφαιρικά ενημερωμένοι για το πώς μπορούν να προστατευθούν έναντι σεισμού.

Το έργο προβλέπει επίσης μέτρα πρόληψης, ενόργανης παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πολίτες και αρμόδιους φορείς.”

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31/5/2021