Σκοπός του έργου η επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή στους Δήμους με την ανάπτυξη υποδομών που ενισχύουν την συλλογή καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης.
Συγκεκριμένα για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά προβλέπεται η δημιουργία έξι (6) γωνιών ανακύκλωσης για την συλλογή έξι (6) καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης.
Πρόκειται για δημοτικούς χώρους πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες θα εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Δήμο με ειδικών προδιαγραφών απορριμματοφόρο που θα προμηθευτεί στα πλαίσια του έργου.

Ο προϋπολογισμός είναι 735.878.00 ευρώ και  το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”