ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ      

“Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) κύρια υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:

  • Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στο ΔΗΜΟ Ν.ΣΚΟΥΦΑ, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τα υδρόμετρα και τη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
  • Την εγκατάσταση 5.245 ηλεκτρονικών υδρομέτρων καταναλωτών των Δημοτικών Ενοτήτων   Πέτα, Κομπότι, Κομμένου , Νεοχωρίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με το σχετικό λογισμικό και εξοπλισμό τηλεμετρίας. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΥΔΡ (Ηλεκτρονική Καταγραφή υδρομέτρων καταναλωτών Δικτύου Ύδρευσης).
  • Την προμήθεια οργάνων μέτρησης διαρροής του δικτύου διανομής.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:

  • . Την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από την δεξαμενή Αγίου Δημητρίου Πέτα προς τα εσωτερικά δίκτυα διανομής.
  • Την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών και την κάλυψη όλων των καταναλωτών. “

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.969.614,64 €         

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  27/1/2020