Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Ελευθερία και Θάνατος στην Επανάσταση του 1821- Μικροϊστορικές Προσεγγίσεις από τον Αγώνα στον Ηπειρωτικό και στον Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο». 

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συνδιοργανώνει με άλλους επτά (7) υψηλού κύρους και επιστημονικής εμβέλειας φορείς, Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για τον Αγώνα της Επαναστάσεως του 1821 στον Ηπειρωτικό και Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο.

Οι ημερομηνίες διοργάνωσης είναι 25/6/2021 και το διάστημα 30/6-4/7/2021. Το διάστημα 3-4/7/2021 θα λάβουν χώρα οι εργασίες του Συνεδρίου στη περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να μελετηθούν-αναδειχθούν ιστοριογραφικά τα ζητήματα που άπτονται του Αγώνα της Επανάστασης του 1821 μέσα από την ανάγνωση-ερμηνεία και τις μικροϊστορικές προσεγγίσεις ιστορικών-βιβλιογραφικών πηγών και γεγονότων σε διεθνές επίπεδο.

Εκκινώντας από ζητήματα που έχουν καταγραφεί ως «γνωστά» και στην ελληνική ιστοριογραφία όπως ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στην Ήπειρο, το Σούλι και τα δίκτυα των Σουλιωτών, οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, η μάχη του Πέτα και το τάγμα των Φιλελλήνων, η μάχη της Πλάκας, η μάχη στο Κομπότι, ο Λόρδος Βύρων στον Ηπειρωτικό χώρο, οι στρατηγικές του Αλή Πασά, αλλά και τα ηπειρωτικά δίκτυα στην Μολδοβλαχία, θα διερευνηθούν πολλαπλές όψεις της ζωής και του θανάτου των επαναστατών συνθέτοντας έτσι πηγές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις εντός και εκτός Ελλάδας.