Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Συνάντηση Ολοκλήρωσης του έργου “OLIVE_CULTURE” που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κομποτίου Άρτας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 στις 10:00 π.μ.

Σημειώστε πως υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom: https://bit.ly/34TMG85

Πρόγραμμα:
10:00 – 10:30 Εγγραφή Συμμετεχόντων
10:30 – 10:45 Ομιλία καλωσορίσματος από την κ. Ροζίνα Βαβέτση, Δήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
10:45 – 12:30 Πρόοδος της συνολικής υλοποίησης του Έργου. Σύντομη παρουσίαση του έως τώρα υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από όλους τους Εταίρους.
12:30 – 13:00 Διάλειμμα.
13:00 – 14:00 Παρουσίαση της Διαδικασίας Κλεισίματος του Έργου.
14:00 – 15:00 Ερωτήσεις – Συμπεράσματα της Συνάντησης.
Μετά τη λήξη της “Συνάντησης Ολοκλήρωσης του Έργου”, θα πραγματοποιηθεί τεχνική επίσκεψη στην παραδοσιακή βιοτεχνία γεωργικών προϊόντων “Philippos Flavors”, η οποία βρίσκεται στην Άρτα.