Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά”.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Νικολάου Σκουφά μέσα από την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση-ενημέρωση τόσο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου όσο και όλων των κατοίκων του.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των γενεών του Δήμου, έτσι ώστε οι μεγαλύτερες γενιές να διορθώσουν τα έως σήμερα λάθη τους με την υιοθέτηση φιλικών συμπεριφορών προς το διαχρονικό κοινό αγαθό όλων, το περιβάλλον και οι νέες γενιές να γίνουν οι ακτιβιστές για την προστασία του.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, σας καλούμε να κάνετε “Like” στην επίσημη σελίδα του έργου στο Facebook, την οποία θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/Συμμαχία-Γενεών-για-την-μείωση-της-χρήσης-του-πλαστικού-110986248186786