Η πρώτη φάση του έργου με τίτλο “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης “, ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στα δημοτικά μας σχολεία και την παρουσίαση δράσεων για το πώς μπορούν οι μαθητές να βοηθήσουν το περιβάλλον, μέσω της ανακύκλωσης.

Σε δεύτερη φάση, στις 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των παιδιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά όπου θα συμμετάσχουν σε δράσεις καθαρισμού.

Το Φθινόπωρο θα ακολουθήσει η ενημέρωση των μαθητών σε γυμνάσια και λύκεια.

Σκοπός είναι η δημιουργία ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση-ενημέρωση τόσο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των γενεών του Δήμου, έτσι ώστε οι μεγαλύτερες γενιές να διορθώσουν τα έως σήμερα λάθη τους με την υιοθέτηση φιλικών συμπεριφορών προς το διαχρονικό κοινό αγαθό όλων, το περιβάλλον και οι νέες γενιές να γίνουν οι ακτιβιστές για την προστασία του.