Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου με τίτλο: “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά”

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85897918985

You Tube channel: https://www.youtube.com/channel/UCNa5x74xO8D0Nj52dUulYEA