Η δεύτερη φάση του έργου με τίτλο “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης” ξεκίνησε με την επίσκεψη στο Γυμνάσιο Νεοχωρίου και την παρουσίαση δράσεων για το πώς μπορούν οι μαθητές να βοηθήσουν το περιβάλλον, μέσω της ανακύκλωσης.

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση – ενημέρωση των παιδιών. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με παρόμοιες επισκέψεις – παρουσιάσεις και στα υπόλοιπα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου Νικολάου Σκουφά.