Ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον δήμο μας, εντάχθηκε και επίσημα πλέον, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στα «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη του δήμου Νικολάου Σκουφά», με κωδικό ΟΠΣ 5050858 και προϋπολογισμό 3,355,028,00 ευρώ.
Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και νωρίτερα σήμερα, υπογράφηκε η ένταξή του έργου στο πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» από τον περιφερειάρχη Ηπείρου.