Με ένα απορριμματοφόρο όχημα βιοαποβλήτων 6m3 με σύστημα πλύσης κάδων, εξοπλίζεται ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νικολάου Σκουφά καθώς υπεγράφη η σύμβαση απόκτησής του μεταξύ της δημάρχου κ. Ροζίνας Βαβέτση και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε).

Η απόκτηση του απορριμματοφόρου εντάσσεται στο πρόγραμμα «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ν. Σκουφά» της Πράξης “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ”.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 173.352,00 ευρώ

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να επιτύχει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αφενός και αφετέρου την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση και η οποία εγκρίθηκε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α΄ κύκλος)».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός από την απόκτηση του απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποβλήτων και «δράσεις οικιακής κομποστοποίησης».
Στο πλαίσιο αυτό θα ο Δήμος Ν. Σκουφά θα προμηθευτεί :
479 κάδους οικιακής κομποστοποίησης ελάχιστης χωρητικότητας 300L
2.257 κάδων κουζίνας 10L
127 εξωτερικοί κάδοι 120lt
63 εξωτερικοί κάδοι 240lt
21 εξωτερικοί κάδοι 360lt
42.672 κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10lt

Ο συνολικό προϋπολογισμός του έργου είναι 298.061,92 € και πηγή χρηματοδότησης είναι το Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Βάση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, υπολογίζεται ετήσια εκτροπή βιοαποβλήτων συνολικής ποσότητας 460 τόνων/ ανά έτος καθώς και 96 τόνων/ ανά έτος, μέσω της οικιακής κομποστοποίησης.