Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του την 27η  Μαρτίου του έτους 2023, πήρε την απόφαση να εκδώσει ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικολάου Σκουφά  εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στις διατάξεις του νομοσχεδίου  για τη διεύρυνση της αρμοδιότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Οι υπηρεσίες ύδρευσης απαξιώθηκαν συστηματικά, διαχρονικά με την ελλειπή χρηματοδότηση, την υποστελέχωσή τους σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό αλλά και την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικ. Σκουφά δηλώνει την αντίθεσή του στην απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μέχρι σήμερα ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των ΔΕΥΑ και θεωρεί ότι ο νόμος αυτός δεν πρέπει να εφαρμοστεί, ζητώντας :

  • Την χρηματοδότηση και ενίσχυση των ΔΕΥΑ με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
  • Την υλοποίηση έργων υποδομών που θα διασφαλίζουν τη διάθεση ποιοτικού νερού
  • Τη διατήρηση του καθορισμού των τιμών χρέωσης ύδρευσης και αποχέτευσης στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (ΔΕΥΑ ή Δήμους), ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια του πληθυσμού.

 

Η Δήμαρχος

Ροζίνα Βαβέτση