Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του την 27 η Οκτωβρίου του έτους 2022, και με την αριθμ.60/2022 απόφασή του, παρακολουθώντας την κραυγή αγωνίας των παραγωγών του πρωτογενή τομέα,
Πήρε την απόφαση να εκδώσει ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, εκφράζει τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων και απαιτεί την άμεση ικανοποίησή τους.
Ζητάει από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης να λάβουν μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.
* Μείωση του κόστους ρεύματος, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, αφορολόγητο πετρέλαιο και κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια.
* Να επιδοτηθεί το κόστος παραγωγής.
* Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς.
* Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά κ.ά.), έτσι ώστε να αρδευτούν οι αγροτικές μας περιοχές.
* Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.
* Να παγώσουν όλες οι δόσεις των δανείων.
* Να παγώσουν όλες οι δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
* Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης.
* Να γίνετε άμεση και γρήγορη καταγραφή των ζημιών όταν υπάρχουν έκτακτα καιρικά φαινόμενα και να αποζημιώνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο 100% των ζημιών στην παραγωγή και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ
ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ