Ανάρτηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022