Σήμερα, 20/08/2021 και ημέρα Παρασκευή αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για τη μοριοδότηση κατά των πινάκων μέχρι και την Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο dimos@nskoufas.gr

Δείτε τους πίνακες σε μορφή PDF

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ