Σύμφωνα με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021, λόγω της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών και λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών, απαγορεύεται:

 

 

Κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε:

(α) περιοχές NATURA,

(β) δάση,

(γ) εθνικούς δρυμούς,

(δ) αισθητικά δάση 

(ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.

Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Από την πλευρά μας, σας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες του Δήμου Νικολάου Σκουφά βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα επί 24ωρου βάσεως.

Παρακαλούμε τους δημότες μας να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το φυσικό μας περιβάλλον.