ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ NΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Σας καλούμε σε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων, σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου μας αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:

https://forms.gle/URt1hDT3RzY2vyZS6

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Ο σύνδεσμος με τον χάρτη για τα προτεινόμενα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι ο παρακάτω:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1gdJHmH_K-f-VXtvKoeKvLqaklTCF55Y&ll=39.106744992495024%2C21.03747550000002&z=12

Η διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή για 10 ημέρες, ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ενημέρωσης, δηλαδή μέχρι και τις 19 Ιουνίου του 2022.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ροζίνα Βαβέτση