ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης »

Προς τους κ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Μπίζας Χαράλαμπος 14 Βασίλη Σπυριδούλα
2 Αλεξίου Φίλιππος 15 Αντωνίου Αγαθή
3 Κακαριάρης Ευστάθιος 16 Τσιρογιάννη Αποστολία
4 Γεωργοπούλου Αμαλία 17 Πανούτσου Κωνσταντινιά
5 Βλαχοπάνος Γρηγόριος 18 Λίγκα Μαγδαληνή
6 Βλαχοπάνου Αφροδίτη 19 Στρεβίνα Μαρία-Κων/να
7 Φωτιάδη Φανή 20 Παπαθανασίου-Δήμου Δέσποινα
8 Χαβέλα Βασιλική 21 Κόγκα Κατερίνα
9 Νάκη Καλλιόπη 22 Χαλκιάς Ζώης
10 Νίκου Παναγιώτης 23 Στασινός Κων/νος
11 Μπακόλας Απόστολος 24 Χαλκιάς Θωμάς
12 Αντωνίου Κων/νος 25 Πανακούλιας Κων/νος
13 Μοσχονά Άννα 26 Λάππα-Πανακούλια Αλεξάνδρα

Καλούνται επίσης η Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Ν.Π του Δήμου, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου, εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συμμετέχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που θα διεξαχθεί στο οίκημα Κορακοφωλιάς της Κοινότητας Πέτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την κατάθεση των προτάσεων σας σχετικά με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την πρώτη (1η) του μηνός Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
2. Διατύπωση γνώμης επι του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2023.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Βασίλης Αθανάσιος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

SKMBT_28321101809380