Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης (19/11/21)

Προς τους κ.κ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Μπίζας Χαράλαμπος 14 Βασίλη Σπυριδούλα
2 Αλεξίου Φίλιππος 15 Αντωνίου Αγαθή
3 Κακαριάρης Ευστάθιος 16 Τσιρογιάννη Αποστολία
4 Γεωργοπούλου Αμαλία 17 Πανούτσου Κωνσταντινιά
5 Βλαχοπάνος Γρηγόριος 18 Λίγκα Μαγδαληνή
6 Βλαχοπάνου Αφροδίτη 19 Στρεβίνα Μαρία-Κων/να
7 Φωτιάδη Φανή 20 Παπαθανασίου-Δήμου Δάσποινα
8 Χαβέλα Βασιλική 21 Κόγκα Κατερίνα
9 Νάκη Καλλιόπη 22 Χαλκιάς Ζώης
10 Νίκου Παναγιώτης 23 Στασινός Κων/νος
11 Μπακόλας Αριστοτέλης 24 Χαλκιάς Θωμάς
12 Αντωνίου Κων/νος 25 Πανακούλιας Κων/νος
13 Μοσχονά Άννα 26 Λάππα-Πανακούλια Αλεξάνδρα

 

Kαλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για την κατάθεση των προτάσεων σας σχετικά με:

1. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

2. Διατύπωση γνώμης επι του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2022.

3. Διατύπωση γνώμης και παρατηρήσεων επί της Α΄φάσης (στρατηγικός σχεδιασμός ) του επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023 Δήμου Νικολάου Σκουφά.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Βασίλης Αθανάσιος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου