ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                   ΠΕΤΑ  29 / 2 / 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

ΠΕΤΑ, Τ.Κ. 47150                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 1651

ΤΗΛ.: 26813-60424

                                                                 Προς τους κ. α) Βαρέλης Γεώργιος

                                                                                         β) Βλάχος Λάμπρος

                                                                                          γ) Δήμος Δημήτριος του Αθ.

                                                                                          δ) Τσεκούρας Δημήτριος

                                                                                          ε) Δήμος Δημήτριος του Κων.

                                                                                        στ) Σερβετάς Λάμπρος

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου σπουδαστή ΣΑΕΚ.

 

Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του

κατεπείγοντος γιατί θα πρέπει να εγκριθεί εκτάκτως μια θέση σπουδαστή ΣΑΕΚ του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμου, που θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο δήμο μας, καθώς έχει εγκριθεί στον σπουδαστή η υλοποίηση του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ και λήγει η προθεσμία υποβολής και έγκρισης της θέσης στις 29/02/2024.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος