ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση»

(8ο /2024)

Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Παρασκευή  31η Μαϊου  2024  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΤΙΣ  31/05/2024

 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 0000/27/05/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα 1ο: Β’. κατανομή ποσού 27.169,18 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2024 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος

 

Θέμα 2ο: Συμπλήρωση της αριθ.54/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί επιβολής τελών αποχέτευσης.

Εισηγητής:Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 3ο: Περί καθορισμού  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών  έτους 2024. ( Σχετ.73/2024 Απόφαση της Δ.Ε)

Εισηγητής:κ. Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο: Ψήφιση του  τεχνικού προγράμματος του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2024. ( Σχετ.72/2024 Απόφαση της Δ.Ε)

Εισηγητής:κ. Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο:Έγκριση της αριθμ.74/2024 απόφαση της Δ.Ε.σχετικά με των χώρων παραχώρησης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής:κ.Φίλη Πανδώρα

 

Θέμα 6ο: Καθορισμός εγκατάστασης προσώπου εκδιδόμενης με αμοιβή σε συγκεκριμένη θέση

Εισηγητής:κ. Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση σχεδίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση σχεδίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 9ο: Επικαιροποίηση σχεδίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 10ο: Επικαιροποίηση σχεδίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Κείμενο Πρόσκλησης