ΠΡΟΣ:

1.Δήμαρχο κ. Βαβέτση Ροζίνα
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής  επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα  (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του ν. 3852/ 2010 (Α΄87).

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Γεωργή Καλλιόπη

 

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου          –   15.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κων.
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου        –  16.Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου          –   17.Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
4. Βασίλης Αθανάσιος του Θεοφάνη      –   18.Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
5. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία                  –  19.Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
6. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου   –  20.Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
7. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου           –   21.Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
8. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ     –   22.Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
9.Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη    –   23.Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
10.Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου          –   24.Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
11.Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα    –   25.Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
12.Πανακούλιας Στυλιανός του Σπ.       –    26.Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
13.Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου –    27.Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
14.Μακρής Χρήστος του Γεωργίου