«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (4 ο /2023)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 10 η Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 10/03/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1363 /03/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2021 και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και
αποθηκών πρακτορείων μεταφορών».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2 ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Διαδημοτικής επιχείρησης χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 3 ο : Ορισμός επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 4 ο : Περί ορισμού επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών για το έτος 2023.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Θέμα 5 ο : Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του αντίστοιχου έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 6 ο : Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την Επίβλεψη μελέτης από ιδιώτη (ολοκλήρωση διαδικασίας): «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΕΛΤΣΟΥ ΠΗΓΩΝ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 7 ο : Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την σύνταξη μελετών και η επίβλεψη έργων από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8 ο : Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9 ο : Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 10 ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 11 ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 12 ο :Παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης (εφαρμογή-τεύχη δημοπράτησης): «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 13 ο :Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 14 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 15 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΙΖΑΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ.ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 16 ο : Έγκριση της απόφασης αποδοχής έκθεσης διαπίστωσης βλάβης για το έργο «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 17 ο : Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 18 ο :Έγκριση αιτήματος 3 ης παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης
SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».
Εισηγητής: Δ/νση προγ/σμού

Θέμα 19 ο :Έγκριση της αριθμ.8/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 3.900,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 20 ο : Έγκριση της αριθμ.10/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 6.800,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση δράσεων
διαχείρησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020
(Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 21 ο : Έγκριση της αριθμ.9/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 5.728,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 22 ο : Έγκριση της αριθμ.7/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 33.422,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 23 ο : Έγκριση της αριθμ.5/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή πίστωσης 31.728,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 24 του ν.2130/93», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023, η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 24 ο : Έγκριση της αριθμ.4/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 42.570,00 €, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία
έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 25 ο : Έγκριση της αριθμ.6/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή πίστωσης 28.290,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6α του ν.2880/2001», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 26 ο :Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 27 ο :Καθορισμός ειδικοτήτων βάση αιτήματος στο πλαίσιο του Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023.
Εισηγητής: Δ/νση  Διοικ/κών Υπηρεσιών

Θέμα 28 ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 29 ο : Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 30 ο : Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 5252/26-7-2022 σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά», του Άξονα Προτεραιότητας 2 « Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» του Πράσινου Ταμείου
Εισηγητής: Δ/νση προγ/σμού

Θέμα 31 ο : Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 3 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2 ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία