«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (3ο /2023)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει το Σάββατο 11 η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 11/02/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:776 /07/02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Ψήφιση προϋπολογισμού οικ έτους 2023 Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 2 ο : Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2023 του ΝΠ∆∆
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 3 ο : Ψήφιση προϋπολογισμού  έτους 2023  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου Σκουφά
Εισηγητής: κ. Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 4 ο : Λήψη απόφασης για την κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (ΟΠΔ 2023) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου ΣΚΟΥΦΆ «Κ.ΕΔ.Ν.Ι.Σ.» καθώς και του Πίνακα Στοχοθεσίας «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2023.
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 5 ο : Έγκριση  προγράμματος Δράσης έτους 2023- Εισηγητική έκθεση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς επιχείρησης από το Δήμο Ν. Σκουφά
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 6 ο : Α’. κατανομή ποσού 43.063,98 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2023 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 7 ο :Συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8 ο :Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τα έτη 2024-2027
Εισηγητής: Δ/νση  Διοικ/κών Υπηρεσιών