Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (1 ο /2023)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 16 η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 16/01/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:115 /10/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2022. ( Σχετ.321/2022Απόφαση της Ο.Ε) .
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 2 ο : Πρόταση-εισήγηση αναφορικά με μεταβολές σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 3 ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 4 ο :Άδεια για εκτέλεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για υλοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών, σε δρόμους αρμοδιότητας του Δήμου.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 5 ο : Επικαιροποίηση στο σχεδίο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 6 ο :Περί ορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 7 ο : Περί ορισμού αναπληρωματικού μέλους «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8 ο : Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου για την λειτουργία «Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 9 ο : Περί ορισμού Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 10 ο : Περί ορισμού μέλους στην Διαδημοτική Επιχείρηση Χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων & αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 11 ο : Περί ορισμού αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 12 ο : Περί ορισμού αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Νομού Άρτας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 13 ο : Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου στα σχολικά συμβούλια.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 14 ο : Περί ορισμού επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 15 ο : Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου για το έτος 2023.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 16 ο : Περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2023. ( Σχετ.297/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 17 ο : Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2023.
Εισηγητής: ( Σχετ.4/2022 Απόφαση της Ε.Ε)